Meer bezig met papierwerk
dan met de zorg voor
gezond en veilig werken?

Features

 • Veiligheidsaudits
  Uitkomsten van de 
  audits zijn in de registratie van ongevallen en incidenten over te nemen.
 • Instructie en e-learning op het gebied van veilig werken waarin u uw eigen informatie kwijt kunt, gekoppeld aan vragen waarmee u toetst of de kennis van medewerkers up to date is.
 • Melden en onderzoeken van incidenten.
  Maatwerk vragen, 
  afgestemd op uw bedrijfssituatie. De voortgang van het proces van melding tot registratie te volgen.
 • Verbetertrajecten. 
  Een aanpak om het ‘leerproces’ naar aanleiding van incidenten en ongevallen te volgen. Toont de  noodzakelijke verbeteringen, het plan van aanpak en de maatregelen om die te realiseren.

E-learning

“Met de SHE Tool bouwt u uw eigen instructie en e-learning op”

 • Video en afbeeldingen Informatie over veilig en gezond werken met afbeeldingen en video.
 • Links naar uw veiligheidsprocedures.
 • Instructies over het instellen van werkplekken, het gebruik van hulpmiddelen.
 • Toetsvragen die de medewerker gebruikt om kennis te testen. Bij een fout antwoord opent een toelichting met het juiste antwoord.

De SHE Tool is voor de medewerker de centrale vraagbaak voor veilig en gezond werken. Het systeem is altijd toegankelijk en u bespaart kosten voor opleidingen.

SHE-audit

 • Checklists
  Plaats uw ‘veilig werken’checklists in de SHE Tool.
 • Stoplichten
  U maakt uw eigen check
  list en voegt ‘stoplichten’ toe waarmee duidelijk wordt waar de veiligheid verbeterd moet worden.
 • Go-no go
  Stel totaal stoplichten in. 
  Op deze manier kan een ‘go – no go’ voor specifieke activiteiten toegevoegd worden.
 • Notificaties
  Bij de afronding wordt 
  automatisch een e-mail met de informatie uit de audit verstuurd naar verantwoordelijken.
 • Resultaten
  Resultaten van de audits 
  kunt u analyseren en filteren.

Screenshots

Overzicht

Overzicht

De tool bevat een helder overzicht met gevolgde e-learning, ingevulde veiligheidsaudits en gemelde ongevallen en incidenten.

Overzicht

Foto's en filmpjes

In de e-learning module kunnen zowel in het instructiegedeelte als bij de vragen foto’s en filmpjes opgenomen worden.

Overzicht

Checklists

De veiligheidsaudit heeft de vorm van een checklist.

Overzicht

Stoplichten

Na het invullen van de checklist krijgt de medewerker met stoplichten direct te zien welke punten nog aandacht vragen en of hij verder kan.

Overzicht

Incidenten melden

Bij een ongeval of incident kunnen medewerkers dit via de SHE-tool melden. Alleen relevante vragen, melding direct naar Arbo-coördinator en/of manager.

Overzicht

Extra vragenlijsten

De beheerder van de SHE-tool kan voor een manager drie extra vragenlijsten klaar zetten m.b.t. informatie, maatregelen en voortgang over incident of ongeval.

Overzicht

Beheer door manager

De manager heeft beperkte beheerrechten over de zaken die zijn eigen afdeling aangaan, o.a. voor indeling teams, veiligheidsaudits toevoegen/wijzigen en toevoegen/wijzigen gebruikers.

Overzicht

Resultaten

De manager kan resultaten bekijken van de e-learning en de veiligheidsaudits. Stoplichten geven aan of uitkomsten voldoen aan gestelde normen. Manager kan rechten krijgen om de normen in te stellen.

De SHE Tool brengt u terug naar de kern:
Iedereen op een veilige en gezonde manier aan het werk.